Sonte älykalvo on turvallinen ja pitkäikäinen tuote

Sonte älykalvot ovat korkealaatuisia ja pitkäikäisiä tuotteita, joissa käyttöturvallisuus on huomioitu pitkälle viedyssä tuotekehityksessä. Maahantuojana toimitamme pyydettäessä asiakkaalle kattavat turvallisuussertifikaatit ja testiraportit. Matalan käyttöjännitteen vuoksi älykalvot ovat käyttöturvallisia ja pitkäikäisiä. Sonte älykalvojen kristallikideseos poikkeaa muista markkinoilla olevista älykalvoista mm. sen osalta, että se on suunniteltu matalalle käyttöjännitteelle. Matalan jännitteen ansiosta tuotteen elinkaari on pidempi. Ensimmäiset 10 vuotta sitten asennetut Sonte älykalvot ovat vieläkin täysin toimivia ja siksi voimmekin luvata tuotteen elinkaareksi vähintään 10 vuotta.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuslaki määrittää minkälaisia sähkötuotteita Suomessa saa myydä. Tähän liittyen on hyvä tuntea sähkölaitteiden suojausluokitukset ja termi pienoisjännite, joka tunnetaan määräyksissä ja standardeissa nimellä ELV (Extra Low Voltage). Sähköllä toimivia laitteita saa myydä, mikäli ne kuuluvat suojausluokkiin I, II tai III. Mikäli laite kuuluu luokkaan 0, sitä ei saa myydä.

Älykalvoissa sähkövirta kulkee yhden, yleensä 0,2 mm paksuisen muovisen eristekerroksen alla, joten älykalvotuotteiden jännite saa olla korkeintaan 50VAC. Yli 50VAC älykalvo vaatii kaksoiseristeen eli käytännössä lasia kalvon molemmin puolin. Markkinoilla on pinta-asenteisia älykalvoja, jotka käyttävät yli 50VAC jännitettä, joten tämän vuoksi ne eivät täytä Suomen ja EU:n sähköturvallisuusvaatimuksia. Sonte älykalvo on sähköturvallisuuslain mukainen, koska se toimii 45VAC jännitteellä. Pienoisjännitteisiä sähkölaitteita saa rakentaa, korjata ja asentaa ilman sähköalan virallista koulutusta.

Sonten asennusprosessi ja kaikki asennuksessa käytetyt komponentit on auditoitu Tukesilla 2022.